(New Version) Bagong Panatang Makabayan (2009)

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas

Aking lupang sinilangan

Tahanan ng akin lahi.

Kinukupkop ako at tinutulungang

maging malakas , masipag at marangal.

Dahil mahal ko ang Pilipinas

diringgin ko ang payo ng aking magulang,

susundin ko ang tuntunin ng paaralan

tutuparin ko ang tungkulin ng mamayang makabayan:

naglilingkod , nag-aaral at nagdarasal

ng buong katapatan

Iaalay ko ang aking buhay, pangarap,

pagsisikap sa bansang Pilipinas

4 thoughts on “(New Version) Bagong Panatang Makabayan (2009)

  1. omg, ansama ko naman. Di ko na to maalala. Yung first line lang ata ang naalala ko.
    Nagbago ba sya? parang ganun pa rin kasi yung dating sa akin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>